FLOTSAM

In 2016, during her walks in the park, Debby Huysmans finds this special, hidden place. After a bit of research, she gains access to the fascinating underworld: here time seems to stand still. The photographer takes on the role of speleologist and archeologist, and goes on to investigate the cave. In this darkness Debby Huysmans plays, through rays of light, with the characteristics of this meaningful place. A lot of contradictions become visible. The cave, normally natural and timeless, is artificially constructed. Original findings are shown alongside replicas, and valuable artifacts are on the verge of languishing. Time seems to work in a peculiar way in the space; the tension between the geological time scale, the history of the cave and the actual human experience of time can be felt. Contradictions such as real/unreal, valuable/worthless, positive/negative, visible/invisible, construction/deconstruction, perfection/imperfection, light/ dark, above/below... form the guideline through Debby Huysmans’ project Flotsam.
Flotsam, originally a nautical term, stands here for a collection of remains, the remaining pieces of a story. The artist hereby refers to the various fragments, objects and stories she brings together through her images and transforms into a new story. Even though Huysmans does not want to lead the viewer to a certain association and interpretation of the images, the Flotsam project shows the unstoppable urge of man to collect, preserve and organize in order to study our world and ultimately understand it better
Through scenografic interventions, which are well thought through, Debby Huysmans uses De Garage to involve the viewer in her exhibition. In the first space, the visitor still finds him/herself in the real world, but gradually descends in the obscure surroundings of the cave.

Debby Huysmans leads the visitors through her – well thought through – scenografic interventions in De Garage. In the first space, the visitor still finds him/herself in the real world, but gradually will descend in the obscure surroundings of the cave.


In het Boekenbergpark in Deurne bevindt zich één van de grootste artificiële grottencomplexen van West-Europa. Dit complex werd aangelegd aan het begin van de negentiende eeuw in opdracht van een zakenman die toen het park beheerde. Hij liet deze folie bouwen om zijn gasten te plezieren. Wilde feestjes zouden er zijn gehouden. Ruim anderhalve eeuw later bood het grottencomplex onderdak aan een speleologische vereniging die er een klein natuurhistorisch museum installeerde. Men stelde er eigen vondsten tentoon en later ook schenkingen uit opgravingen in en rond Antwerpen. De klimatologische omstandigheden waren misschien niet ideaal voor de getoonde stukken, maar de toegewijde liefde waarmee ze het museum beheerden is nog steeds voelbaar.
Tijdens wandelingen in het park stoot kunstenares Debby Huysmans in 2016 op dit bijzondere, verborgen complex. Na wat zoekwerk krijgt ze toegang tot deze fascinerende onderwereld waar de tijd lijkt stil te staan. De fotografe treedt zo zelf in de rol van speleoloog/archeoloog en gaat op onderzoek in de grot. In het donker speelt Debby Huysmans in een spel van licht met de eigenschappen van deze betekenisvolle plek. De grot, normaal gezien authentiek en tijdloos, is volledig geconstrueerd en artificieel. Originele vondsten worden getoond naast replica’s, kostbare artefacten dreigen er in weg te kwijnen. Tijd lijkt op een eigenaardige manier te werken in de ruimte; de spanning tussen de geologische tijdsschaal, de historie van de grot en de eigen actuele tijdservaring is er voelbaar aanwezig. Het zijn dan ook (schijnbare) tegenstellingen zoals echt/niet-echt, waardevol/waardeloos, positief/negatief, zichtbaar/onzichtbaar, constructie/deconstructie, perfectie/imperfectie, licht/donker, boven/onder, … die de leidraad vormen voor Debby Huysmans project Flotsam.
Flotsam, oorspronkelijk een nautische term, staat hier voor een verzameling overblijfselen, de dingen die resten van een verhaal. De kunstenares verwijst hiermee naar de verschillende fragmenten, objecten en verhalen uit de grot die ze zelf samenbrengt via haar beelden en transformeert tot weer een nieuw verhaal. Hoewel Huysmans de kijker vrij laat in een associatie en interpretatie van de beelden, verwijst het project Flotsam voor haar naar de onstuitbare drang van de mens om te verzamelen, te bewaren en te ordenen met als doel onze wereld te bestuderen en uiteindelijk beter te begrijpen.
Via overdachte scenografische ingrepen zet Debby Huysmans de ruimtes van De Garage in om de toeschouwer uit te nodigen zich op een betrokken manier te verhouden tot haar tentoonstelling. In de eerste ruimte bevindt de toeschouwer zich nog in de reële wereld, om vervolgens behoedzaam af te dalen in de duistere wereld van de grot.

Debby Huysmans (Antwerpen, °1980) studeerde fotografie aan het KASK in Gent. Zij exposeerde o.a. in het FoMu, BredaPhoto, Biënnale Moscow, Croxaphox Gent en Kulturhuset Stockholm. De publicatie Flotsam, uitgegeven door MER/B&L, is verkrijgbaar met 2 verschillende covers. De boekinstallatie Black Hole is het resultaat van een onderzoek naar hoe het boekmedium een fysieke ruimte kan bezetten.

|